Koblacja

to unikalna, opracowana na przełomie XXI wieku, opatentowana metoda chirurgii tkanek miękkich. Tradycyjne narzędzia elektrochirurgiczne są używane od początku XX wieku. Ich główną wadą jest duża ilość wydzielanego ciepła. Prowadzi to do oparzeń sąsiednich komórek, szeregu powikłań oraz długiej rekonwalescencji. Podobne efekty uboczne daje technologia laserowa. Tam również wytwarzane są ekstremalnie wysokie temperatury. Dodatkowo używając laserów narażamy personel i pacjentów na uszkodzenie wzroku. Koblacja to nowa metoda objętościowego usuwania tkanek. Szereg cech czyni z koblatora niezastąpione narzędzie w nowoczesnej praktyce chirurgicznej. Koblacja znalazła szerokie zastosowanie w laryngologii, artroskopii, chirurgii kręgosłupa, ginekologii, urologii i laparoskopii a także w dermatologii i chirurgii plastycznej. Nazwa Koblacja (Coblation) oznacza kontrolowaną ablację.