Zasady leczenia

O metodzie leczenia decyduje lekarz laryngolog w oparciu o wywiad z pacjentem i wynik badania Apnografem. Lekarz laryngolog może zalecić jedną z kilku stosowanych metod operacyjnych lub nieoperacyjnych. Do najskuteczniejszych i najnowocześniejszych metod leczenia chrapania i bezdechów śródsennych należy metoda koblacji.