Wstępna diagnostyka

Pierwszym etapem wizyty u laryngologa jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z pacjentem, podczas którego lekarz udziela informacji na temat przyczyn i skutków chrapania. Bardzo pomocna w przypadku pierwszego kontaktu z lekarzem jest obecność osoby, która towarzyszy chrapiącemu w czasie snu. Na podstawie przeprowadzanej ankiety badane jest ogólne zachowanie pacjenta podczas snu oraz senność w ciągu dnia.

Kolejnym krokiem jest gruntowne badanie laryngologiczne budowy anatomicznej górnych dróg oddechowych. Badanie odbywa się przy użyciu mikroskopu, endoskopu oraz rhinomanometru. Wykonywana jest także spirometria, czyli pomiar objętości i pojemności płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego.

Pacjent otrzymuje pełną dokumentację fotograficzną wyników przeprowadzonych badań wraz z ich całkowitym opisem.

Z uwagi na to, iż podczas snu zarówno położenie ciała, jak i napięcie mięśni ulegają zmianie, wymagane jest wykonanie pomiaru snu. Ostateczna diagnoza oparta jest na wyniku badania ambulatoryjnego przy pomocy urządzenia zwanego Apnograf.