Chrapanie

Chrapanie to objaw zespołu zaburzeń oddychania w czasie snu. Dźwięki towarzyszące chrapaniu to efekt drgań wiotkich części gardła – podniebienia i języczka.

więcej

Diagnostyka

Pierwszym etapem wizyty u laryngologa jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z pacjentem, podczas którego lekarz udziela informacji na temat przyczyn i skutków chrapania.

więcej

Leczenie

O metodzie leczenia decyduje lekarz laryngolog   w oparciu o wywiad z pacjentem i wynik badania Apnografem. Lekarz laryngolog może zalecić jedną z metod operacyjnych lub nieoperacyjnych.

więcej